شركت‌ها و مؤسّساتي كه در زمينه‌هاي مختلف با روش‌ساز همكاري‌ فني دارند، همراه با روش‌ساز فراهم كننده‌ي بسترهاي توسعه براي يكديگر مي‌باشند.

بعضي از اين شركت‌ها و مؤسّسات از قرار زير هستند:

  • شركت پويندگان:
    مشاوره در زمينه‌ي مديريت، تجزيه و تحليل سيستم‌ها و روش‌ها

  • مؤسسه‌ي فرهنگي مهر واژه:
    همكاري در زمينه‌هاي هنري

  • شركت پژمان انفورماتيك:
    نمايندگي خدمات روش‌ساز در استان فارس و مشاور در زمينه‌هاي مربوط به فن‌آوري اطلاعات