براي ثبت نام اين فرم را با دقت پر كنيد.

مشخصاتي را كه دز اين قسمت ثبت مي‌كنيد، فقط جهت مكاتبه و نيز ثبت در مشخصات دامنه (در صورت درخواست) مورد استفاده قرار خواهدگرفت و به هيچ عنوان مورد استفاده‌ي ديگري نخواهدداشت.

دقت كنيد كه پر كردن هر دو قسمت فارسي و انگليسي الزامي است:

 

 

مشخصات (فارسي)
نام:  
نام خانوادگي:
شركت يا سازمان:
استان:
شهر:
نشاني:  
مشخصات (انگليسي)
Name:  
Corporation:
Province:
City:
Address:
 
 
Postal Code: (5 digits)
Phone:
example: +98.21xxxxxxx
Fax:
example: +98.21xxxxxxx
E-Mail:
User Name:
Password: (6-20 chars)
Confirm Password: