اطلاعات فني مربوط به ميزباني وب از قرار زير است:

 • سيستم:

  • سيستم عامل
   Windows 2000 Advanced Server

  • سرويس دهنده‌ي وب
   Microsoft IIS 5.1

  • نظارت دائمي بر سرويس‌دهنده‌ها

  • اتصال به اينترنت از طريق كانال‌هاي مختلف

  • تضمين كاركرد در 9/99% اوقات

  • پشتيباني از PHP، ASP، .Net و Perl

  • پشتيباني از Real Stream Player

  • آمارگيري زنده از كاركرد وب

  • تهيه‌ي نسخه‌ي پشتيبان روزانه

 • انتخابي:

  • پشتيباني از CGI/EXE

  • پشتيباني از
   Connection ODBC Datasource

  • پشتيباني از
   Microsoft Access DB Engine

  • پشتيباني از
   Microsoft SQL  Server 2000

  • پشتيباني از Microsoft FronPage  Server Extension 2002

  • پشتيباني از نامهاي فرعي در اينترنت

  • آدرس IP اختصاصي

  • ثبت در 10 موتور جستجو

  • پشتيباني از لايه‌ي محافظ امنيتي    (SSL)

 • پست الكترونيك:

  • ظرفيت نامحدود نامه‌ها از نظر حجم

  • ظرفيت نامحدود نامه‌ها از نظر تعداد

  • برنامه‌ي پست الكترونيك تحت وب با امكانات:

   • ديدن نامه‌ها

   • نوشتن نامه

   • Forward كردن نامه‌ها

   • جستجوي نامه‌ها

   • تغيير رمز ورود

   • پاسخ‌گويي خودكار

   • Forward كردن خودكار

   • مشخصات دارنده

   • تنظيم ليست گيرنده‌ها

  • سازگاري كامل با Outlook

  • سازگاري كامل با WAP